Les communes d'Algérie de 1951 à l'indépendance

De WikiGenWeb
Aller à : navigation, rechercher

Les communes et code Insee de 1951 à l'indépendance

Nom (Code Insee) Type : Ancien nom

 • Abbo (91511) PE : Bois Sacré
 • Abdellys (Les)(92519) PE
 • Aboukir (92311) PE
 • Affreville (91311) PE
 • Aflou (92601) M
 • Aïn-Abessa (93711) PE
 • Aïn-Abid (93111) PE
 • Aïn-Beïda (93112) PE
 • Aïn-Bessem (91111) PE
 • Aïn-Boucif (91222) PE
 • Aïn-el-Arba (92111) PE
 • Aïn-el-Hadjar (92211) PE
 • Aïn-el-Ksar (93201) M
 • Aïn-el-Turk (92112) PE
 • Aïn-Farès (92222) PE
 • Aïn-Fekan (92212) PE
 • Aïn-Kerma (93113) PE
 • Aïn-Khial (92113) PE
 • Aïn-M'lila (93101) M
 • Aïn-Mokra (93311) PE
 • Aïn-Roua (93712) PE
 • Aïn-Sefra (94101) M
 • Aïn-Sidi-Chérif (92312) PE
 • Aïn-Smara (93114) PE
 • Aïn-Sultan (91312) PE
 • Aïn-Tagrout (93713) PE
 • Aïn-Taya (91112) PE
 • Aïn-Tedelès (92313) PE
 • Aïn-Témouchent (92114) PE
 • Aïn-Tinn (93115) PE
 • Aïn-Touta (93202) M
 • Ajjer (94493) I
 • Akbou (93411) PE
 • Alger (91110) PE
 • Alma (91113) PE
 • Ameur-el-Aïn (91114) PE
 • Ammi-Moussa (92301) M
 • Ampère (93714) PE
 • Arcole (92115) PE
 • Arthur (91223) PE
 • Arzew (92116) PE
 • Assi-Ameur (92117) PE
 • Assi-ben-Okba (92118) PE
 • Assi-Bou-Nif (92119) PE
 • Attatba (91116) PE
 • Aumale (91117) PE
 • Aurès (93203) M
 • Azeffoun (91501) M
 • Baba-Hassen (91118) PE
 • Barika (93204) M
 • Barral (93312) PE
 • Batna (93210) PE
 • Baudens (92411) PE
 • Belezma (93205) M
 • Bellecote (92314) PE : Aïn-Bou-Dinar
 • Bellevue (92315) PE : Souk-el-Mitou ou Sour-Kelmitou
 • Ben-Chicao (91220) PE
 • Beni-Méred (91119) PE
 • Beni-Saf (92511) PE
 • Bérard (91120) PE
 • Berrouaghia (91211) PE
 • Berthelot (92412) PE
 • Biban (93701) M : Medjana
 • Birkadem (91121) PE
 • Birmandreis (91122) PE
 • Bir-Rabalou (91123) PE
 • Birtouta (91124) PE
 • Biskra (93211) PE
 • Biskra (94302) M
 • Bizot (93116) PE : El-Hadjar
 • Blad-Touaria (92316) PE
 • Blida (91125) PE
 • Boghar (91212) PE
 • Boghari (91213) PE
 • Boghni (91512) PE
 • Bône (93310) PE
 • Bonnier (92413) PE : Aïn-Trid
 • Bordj-Bou-Arreridj (93715) PE
 • Bordj-Menaïel (91513) PE
 • Borély-la-Sapie (91324) PE
 • Bosquet (92317) PE : Blad-el-Hadjadj
 • Boufarik (91126) PE
 • Bougie (93410) PE
 • Bouguirat (92318) PE
 • Bou-Haroun (91185) PE
 • Bouinan (91127) PE
 • Bouira (91128) PE
 • Boukanefis (92414) PE
 • Bou-Medfa (91313) PE
 • Bourbaki (91314) PE
 • Bourkika (91129) PE
 • Bou-Saada (91103) M
 • Bou-Sfer (92121) PE
 • Bou-Tlelis (92122) PE
 • Bouzaréa (91130) PE
 • Brazza (91221) PE
 • Brézina-El-Abiod (94105) M
 • Bugeaud (93313) PE : Aïn-Barouaga
 • Burdeau (91315) PE
 • Cacherou (92201) M
 • Camp-du-Maréchal (91514) PE
 • Cap-Matifou (91131) PE
 • Carnot (91412) PE
 • Cassaigne (92302) M
 • Castiglione (91132) PE : Bou-Ismaël
 • Cavaignac (91413) PE
 • Champlain (91219) PE
 • Chanzy (92415) PE : Sidi-Ali-Ben-Youb
 • Charon (91414) PE : Oued-Bou-Kader
 • Châteaudun-du-Rhumel (93117) PE
 • Chebli (91133) M
 • Chekfa (93412) PE
 • Chélif (91401) M
 • Chellala (91204) M
 • Cheragas (91134) PE
 • Cherchell (91135) PE
 • Clauzel (93511) PE : Aïn-Enchir-Rayan
 • Colbert (93716) PE
 • Col-des-Oliviers (93611) PE : El-Kantour
 • Coligny (93717) PE : Bouhira
 • Collo (93612) PE
 • Colomb-Béchar (94104) M
 • Conde Smendou (93118) PE
 • Constantine (93110) PE
 • Courbet (91137) PE : Zaatra et Zamouri
 • Crescia (91138) PE
 • Damesne (Voir St-Leu)()
 • Damiette (91214) PE
 • Deligny (92416) PE
 • Dellys (91515) PE
 • Dely-Ibrahim (91139) PE
 • De-Malherbe (92123) PE (Arlal)
 • Descartes (92512) PE
 • Des-Eulma (93702) M : Eulma
 • Des-Maadid (93703) M : Maadid (Bordj-Bou-Arrer)
 • Détrie (92417) PE : Sidi l'Hassen
 • Djebel-Nador (92602) M
 • Djelfa (94201) M
 • Djendel (91302) M
 • Djidjelli (93413) PE
 • Djurdjura (91502) M
 • Dombasle (92213) PE
 • Douaouda (91140) PE
 • Douéra (91141) PE
 • Dra-el-Mizan (91516) PE
 • Draria (91142) PE
 • Dublineau (92214) PE : Oued-el-Hammam
 • Duperré (91316) PE
 • Dupleix (91186) PE
 • Duquesne (93414) PE
 • Duvivier (93314) PE
 • Duzerville (93315) PE : Bou-Zaroura
 • Edough (93301) M : Aïn-Mokra
 • El-Achour (91143) PE
 • El-Affroun (91144) PE
 • El-Ancor (92124) PE
 • El-Arrouch (93613) PE
 • El-Biar (91145) PE
 • El-Goléa (94292) I
 • El-Kseur (93415) PE
 • El-Milia (93103) M
 • El-Oued (94303) M
 • El-Ouricia (93718) PE
 • Er-Rahel (92125) PE
 • Eugéne-Etienne (92513) PE : Hennaya
 • Fedj-M'zala (93104) M
 • Félix-Faure (91146) PE : Blad-Guitoun
 • Fleurus (92126) PE
 • Fondouk (91147) PE
 • Fornaka (92319) PE
 • Fort-de-l'Eau (91148) PE
 • Fort-National (91517) PE
 • Fouka (91149) PE
 • Franchetti (92215) PE
 • Frenda (92611) PE
 • Gallieni (93512) PE : Enchir-Saïd
 • Gastonville (93614) PE : Bir-Ali
 • Gastu (93615) PE : Ksentina-Kedima
 • Georges-Clemenceau (92320) PE : La-Stidia
 • Geryville (94103) M
 • Ghardaïa (94291) I
 • Gourara (94193) I : Adrar-Timimoun
 • Gouraya (91150) PE
 • Grarem (93119) PE
 • Guelaa-Bou-Sba (93513) PE
 • Guelma (93510) PE
 • Guergour (93403) M
 • Guettar-el-Aiech (93120) PE
 • Guiard (92127) PE
 • Guyotville (91151) PE : Baïnem
 • Hammam-Bou-Hadjar (92128) PE
 • Hammam-Righa (91381) PE : Adelia
 • Hamma-Plaisance (93121) PE
 • Haussonvillers (91518) PE
 • Haut-Sebaou (91505) M : Azazga
 • Héliopolis (93514) PE
 • Herbillon (93316) PE : Takouch
 • Hoggar (94494) I
 • Hussein-Dey (91152) PE
 • Inkermann (92322) PE : Oued-Riou
 • Isserville-les-Issers (91519) PE
 • Jean-Mermoz (92120) PE : Bou-Henni
 • Jemmapes (93616) PE
 • Kellermann (93515) PE : Oued-Touta
 • Kerrata (93721) PE
 • Khenchela (93212) PE
 • Kherba (91317) PE
 • Kléber (92129) PE
 • Koléa (91153) PE
 • Kouba (91154) PE
 • La Chiffa (91136) PE
 • La-Calle (93317) PE
 • Laferrière (92130) PE : Chabet-el-Leham
 • Laghouat (94202) M
 • Lambèse (93213) PE
 • La-Mina (92303) M : L'Hillil
 • Lamoricière (92514) PE : Oued-Chouly
 • Lamtar (92418) PE
 • Lamy (93323) PE
 • Lapasset (92332) PE
 • L'Arba (91115) PE
 • La-Saoura (94194) I
 • La-Sénia (92148) PE
 • Lavarande (91318) PE
 • Lavayssière (92520) PE
 • Le Kroub (93122) PE
 • Legrand (92131) PE : Hassi-ben-Féréah
 • Les Attafs (91411) PE : St-Cyprien-des-Attafs
 • Les Trembles (92430) PE
 • Les-Braz (91301) M
 • Letourneux (91215) PE
 • L'Hillil (92321) PE
 • Littré (91319) PE : Les Arib
 • Lodi (91216) PE
 • Lourmel (92132) PE : Bourchach
 • Loverdo (91217) PE
 • Mahelma (91155) PE
 • Maillot (91105) M : Beni-Mansour
 • Maison-Blanche (91156) PE
 • Maison-Carrée (91157) PE
 • Mangin (92133) PE
 • Maoussa (92216) PE
 • Maréchal-Foch (91158) PE : Arbatach
 • Marengo (91159) PE
 • Margueritte (91325) PE
 • Marnia (92515) PE : Lalla-Maghrnia
 • Martimprey (92617) PE
 • Mascara (92210) PE
 • Mazagran (92323) PE
 • Méchéria (94102) M
 • Médéa (91210) PE
 • Mékerra (92401) M
 • Mekla (91520) PE
 • Ménerville (91160) PE : Col des Beni-Aïcha
 • Mercier-Lacombe (92419) PE
 • Mers-el-Kebir (92134) PE
 • Meskiana (93105) M
 • Meurad (91161) PE
 • Mila (93123) PE
 • Miliana (91310) PE
 • Millesimo (93516) PE
 • Mirabeau (91521) PE : Dra-ben-Kedda
 • Misserghin (92135) PE
 • Mizrana (91506) M : Dellys
 • Mocta-Douz (92136) PE
 • Mondovi (93318) PE
 • Montebello (voir Marengo)()
 • Montenotte (91415) PE
 • Montgolfier (92612) PE
 • Morris (93319) PE : Zerizer
 • Morsott (93106) M
 • Mostaganem (92310) PE
 • Mouzaïaville (91162) PE
 • M'Sila (93704) M
 • Nechmeya (93320) PE
 • Nedroma (92502) M
 • Nelsonbourg (91218) PE
 • Nemours (92516) PE
 • Noisy-les-Bains (92324) PE : Aïn-Nouissi
 • Novi (91163) PE
 • Oran (92110) PE
 • Orléansville (91410) PE
 • Ouargla (94491) I
 • Ouarsenis (91403) M
 • Oued-Amizour (93416) PE
 • Oued-Athmenia (93124) PE
 • Oued-Cherf (93501) M
 • Oued-el-Alleug (91164) PE
 • Oued-Fodda (91416) PE
 • Oued-Imbert (92137) PE
 • Oued-Marsa (93404) M
 • Oued-Seguin (93125) PE
 • Oued-Taria (92217) PE
 • Oued-Zenati (93126) PE : Sidi-Tamtam
 • Ouled-Djellal (94304) M
 • Ouled-Fayet (91165) PE
 • Ouled-Rahmoun (93127) PE
 • Oum-el-Bouaghi (93107) M
 • Palat (92613) PE
 • Palestro (91166) PE
 • Palikao (92218) PE
 • Palissy (92420) PE : Sidi-Khaled
 • Parmentier (92421) PE
 • Pelissier (92325) PE : Les Libérés
 • Penthièvre (93321) PE
 • Perrégaux (92138) PE
 • Petit (93517) PE
 • Philippeville (93610) PE
 • Pont-de-l'Isser (92517) PE
 • Pont-du-Cheliff (92326) PE
 • Port-aux-Poules (92139) PE : Makta
 • Prévost-Paradol (92614) PE
 • Prudon (92422) PE : Sidi-Brahim
 • Randon (93322) PE : Oued-Besbes
 • Rebeval (91522) PE
 • Reghaïa (91167) PE
 • Relizane (92327) PE
 • Remchi (92503) M
 • Renan (92140) PE : Mefessour
 • Renault (92304) M
 • Renier (93128) PE : Smala-Ben-Merad
 • Rhira (93705) M
 • Rio-Salado (92141) PE
 • Rivet (91168) PE
 • Rivoli (92328) PE
 • Robertville (93617) PE
 • Rochambeau (92431) PE
 • Rouffach (93129) PE : Beni-Ziad
 • Rouiba (91169) PE
 • Rouina (91320) PE
 • Rovigo (91170) PE
 • Saïda (92219) PE
 • Saint-Aimé (92329) PE : Djeddiouia
 • Saint-Arnaud (93719) PE : Taftikia
 • Saint-Charles (93618) PE
 • Saint-Cloud (92142) PE
 • Saint-Denis-du-Sig (92143) PE
 • Sainte-Amélie (voir Douéra)()
 • Sainte-Barbe-du-Tlélat (92144) PE
 • Sainte-Léonie (92154) PE
 • Saint-Eugène (91171) PE
 • Saint-Ferdinand (91172) PE
 • Saint-Leu (92145) PE
 • Saint-Louis (92146) PE
 • Saint-Lucien (92102) M : Ste-Barbe-du-Tlélat
 • Saint-Maur (92147) PE : Tamzoura
 • Saint-Pierre-Saint-Paul (91173) PE : Sidi-Salem
 • Saoula (91174) PE
 • Sebdou (92504) M
 • Seddouk (93417) PE
 • Sedrata (93108) M
 • Sefia (93502) M
 • Sersou (91303) M
 • Sétif (93710) PE
 • Sidi-Aïssa (91107) M
 • Sidi-Bel-Abbès (92410) PE
 • Sidi-Chami (92149) PE
 • Sidi-Merouane (93130) PE
 • Sidi-Moussa (91175) PE
 • Slissen (92423) PE
 • Sonis (92224) PE
 • Souk-Ahras (93518) PE
 • Souma (91176) PE
 • Soummam (93405) M
 • Staoueli (91177) PE
 • Stora (93619) PE
 • Strasbourg (93418) PE
 • Tabia (92424) PE
 • Tablat (91108) M
 • Tafaraoui (92150) PE
 • Taher (93406) M
 • Takitount (93706) M
 • Tassin (92425) PE : Assi-Zehana
 • Tazmalt (93419) PE
 • Tébessa (93131) PE
 • Téfeschoun (91178) PE
 • Telagh (92426) PE : Daya
 • Ténès (91417) PE
 • Teniet-el-Haad (91321) PE
 • Ténira (92427) PE
 • Tessala (92428) PE
 • Thiers (Voir Palestro)(): Oum-el-Halleug
 • Thiersville (92220) PE
 • Tiaret (92610) PE
 • Tidikelt (94492) I
 • Tindouf (94191) I
 • Tipasa (91179) PE
 • Tirman (92429) PE
 • Tizi (92223) PE
 • Tizi-Ouzou (91510) PE
 • Tizi-Reniff (91523) PE
 • Tlemcen (92510) PE
 • Tocqueville (93720) PE
 • Touat (94192) I : Adrar Timimoun
 • Touggourt (94301) M
 • Tounin (92330) PE
 • Trezel (92616) PE
 • Trois-Marabouts (92151) PE
 • Trumelet (92615) PE
 • Turenne (92518) PE
 • Turgot (92152) PE
 • Usès-le-Duc (92221) PE
 • Valmy (92153) PE
 • Vesoul-Bénian (91322) PE
 • Vialar (91323) PE
 • Warnier (voir Chélif)()
 • Zégla (92432) PE
 • Zemmora (92331) PE
 • Zéraïa (93132) PE
 • Zéralda (91180) PE
 • Ziama-Mansouria (93420) PE

Voir aussi

 • Mémorial Sont aussi répertoriés les soldats étrangers, toutes nationalités confondues, inhumés en France, ou dont le nom apparaît sur un monument situé sur le territoire français ainsi que les soldats ressortissants d'une ex-colonie française (Algérie, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie...).
 • Lieu Communes & codes Insee avant l'indépendance
 • Pays Saisir un Pays
 • Monuments aux Morts d'Algérie avant l'indépendance (1830 - 1962)
 • ANOM Archives nationales d'outre-mer